Üdvözöljük a

Adómentes lehet a tanulók részére kötelezően biztosítandó étkezés.

honlapján!

-

Adómentes lehet a tanulók részére kötelezően biztosítandó étkezés.

2017. augusztus 10.

A 2017. évi LXXVII. egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 2017.06.20-i hatállyal iktatta be a 1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény alábbi kiegészítését


92. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénnyel megállapított …, 1. számú melléklet 2. pont 2.12. alpontja, 3. pont 3.3. alpontja, 4. pont 4.7. és 4.33–4.37. alpontja, 6. pont 6.1. alpont a) alpontja, 7.35. pontja a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.

1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez

Az adómentes bevételekről

4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:

4.37. a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is.”

Fentiek értelmében a 4/2002. (II. 26.) az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló OM rendeletben meghatározott nem pénzbeli juttatások (pl. kedvezményes étkezési hozzájárulás) is az adómentes juttatások körébe tartoznak. A kedvezmény visszamenőlegesen 2017. január 1-jétől érvényesíthető.

Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok