Üdvözöljük a

Megszűnt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

honlapján!

-

Megszűnt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2017. április 3.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:OTH) 2017. március 31-én jogutódlással megszűnik.

 

Az OTH általános jogutódja – bizonyos feladatok kivételével – az Ember Erőforrások Minisztériuma.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nevében az országos tisztifőorvos levelében tájékoztatást adott az MKIK-nak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által végzett vízhigiénés szakterületekhez tartozó hatósági engedélyezési feladatok átadásával kapcsolatban.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. §, 8/A. § és 8/B. § 2017. április 1. napján hatályba lépő módosítása szerint az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, illetve medencés fürdővíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező bejelentés-köteles anyagok, termékek nyilvántartásba vételét, felülvizsgálatát 2017. április 1-től  a kérelmező cég székhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatalnál lehet kérelmezni.

A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatók Magyarországon. A hivatkozott rendelet 5. számú mellékletének I. pontja tartalmazza az ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének és a technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezésének feltételeit.

A bejelentés/ivóvízbiztonsági engedélyezés lépései a következők:

 1. Be kell szerezni sz Országos Közegészségügyi Intézet (2017. március 31-ig Országos Közegészségügyi Központ) által kiadott, a termék közegészségügyi megfelelőségére vonatkozó szakvéleményt. Az Országos Közegészségügyi Intézet elvégzi a termék/technológia közegészségügyi szempontú vizsgálatát, melynek eredményét, illetve a felhasználás közegészségügyi szempontú feltételeit a szakvéleményben írja le.. Az Országos Közegészségügyi Intézet a szakvélemény elkészítése során figyelembe veszi az adott termék(ek)re vonatkozóan, a kérelmezőnél, illetve a gyártónál rendelkezésre álló nemzetközi tanúsítványokat, amelyek benyújtása meggyorsítja a szakvéleményezés folyamatát. Szakvéleményért az Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályához (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., tel: 1/476-1283) lehet fordulni.
 2. A szakvélemény birtokában 2017. április 1-től a kérelmező cég székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz (külföldi székhelyű cég esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) kell kérelmet benyújtani. A kérelmet postai úton lehet megküldeni az engedélyező hatóság részére, vagy személyesen is be lehet nyújtani.

A kérelmet eredeti aláírással és cégszerű pecséttel kell ellátni. Bejelentésre akkor is szükség van, ha az adott terméket az EU valamely tagállamában, vagy harmadik országban már engedélyezték.

A fentiekben leírt nyilvántartásba vételi/ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárás során a kérelmező a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnak igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj 96.000 Ft/termék, amelyet a kérelmezőnek a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 1/2009. (I.30) EüM rendeletben található számlaszámára kell befizetnie, az erről szóló igazolást pedig a kérelemhez csatolnia.

Az alábbi vízhigiéniás szakterületekhez tartozó hatósági engedélyezési eljárásokat, amelyeket 2017. március 31-ig az OTH végzett, 2017. április 1-től közfeladatként Budapest Főváros Kormányhivatala veszi át (1138 Budapest, Váci út 174., tel: 1/465-3800, e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu):

 • Az ivóvízminőség vizsgálatára szolgáló alternatív vizsgálati módszer alkalmazásának engedélyezése
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (7) bek.
 • Laboratórium feljogosítása medencés közfürdők vizének vízminőség-ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok elvégzésére
 • 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 8. § (1) bek.
 • Nemzeti szabványtól eltérő laboratóriumi vizsgálómódszer alkalmazásának engedélyezése medencés fürdővíz vizsgálatoknál
 • 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 1. sz. melléklet II. 4. pont
 • Jogszabálytól eltérő laboratóriumi vizsgálómódszer alkalmazásának fürdővíz vizsgálatoknál történő engedélyezése és az engedély közzététele
 • 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 8. § (5) bek.
 • Laboratórium feljogosítása természetes fürdővíz mintavételezésére és a vízminőség ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok elvégzésére és a feljogosított laboratóriumok listájának közzétételére
 • 789/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 15. § (3) bek.

Ugyanakkor a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete A)2. pontja szerint az ivóvíz vízminőségi jellemzők részletes vizsgálata során egyes vízminőségi jellemzők mérése alól – a vízközmű-szolgáltató kérésére – meghatározott időre adott felmentés esetében 2017. április 1. után is az országos tisztifőorvos marad az engedélyező hatóság,, ezért a vízközmű-szolgáltatók erre vonatkozó kérelmüket a továbbiakban is az országos tisztifőorvos részére (cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., tel: 1/476-1220) nyújthatják be.

Az esetlegesen felmerülő szakmai kérdések ügyében az országos tisztifőorvos a továbbiakban is az ügyfelek szíves rendelkezésére áll.

Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok