Üdvözöljük a

Mestervizsga elnöki pályázati kiírás

honlapján!

-

Mestervizsga elnöki pályázati kiírás

2017. január 19.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) időközi pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. A pályázat feltételei a következők:

 

1. Mestervizsga bizottság elnök az lehet, aki:

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember,

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja,

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési vagy –oktatási, vagy mestervizsgáztatási gyakorlattal

e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 5 évenként részt vesz az MKIK által szervezett továbbképzéseken, és

f) általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: területi kamara) önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének.

 

2. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  1. Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,

  2. Szakmai önéletrajz,

  3. Kamarai tagság igazolása,

  4. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,

  5. Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,

  6. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,

  7. Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra.

A pályázatot a központilag kiadott pályázati adatlap pontos kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolását követően a területi kamarához később

 

2017. február 15-ig

 

lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A megjelölt beadási határidő a hiánytalan pályázati anyag területi kamarához történő beérkezési dátumát jelenti. A pályázati anyagok felterjesztését az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 6. § (3) bekezdésében foglaltak betartásával legkésőbb 2017. február 28-ig kell megtenni az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága felé.

Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok