Üdvözöljük a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

honlapján!

-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2022. augusztus 3.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2022.július 28-i egységes megjelentetési
dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Vizsgabizottsági Elnökök és Tagok
Országos Névjegyzékébe történő felvételre, illetve a Névjegyzéken szereplés meghosszabbítására.

1. A pályázat célja


A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény100. § e) bekezdése alapján gyakorlati
oktatóként alkalmazott szakemberek kamarai gyakorlati oktatói képzése és vizsgáztatása, akik
duális képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.


2. A pályázaton történő részvétel feltételei

2.1.Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök az lehet, aki
a) pedagógus végzettséggel, vagy
szociológus végzettséggel, vagy
kommunikáció szakos bölcsész végzettséggel
és legalább 120 órás tréneri képzésről kiállított tanúsítvánnyal, vagy alacsonyabb óraszámú
tréneri képzésről kiállított tanúsítvánnyal és legalább 3 éves tréneri gyakorlattal rendelkezik,

b) büntetlen előéletű,

c) 15 vezetett tréninget, coachingot igazol (az igazolást a megbízó cég(ek) állítsa(k) ki),

d) az MKIK által kiírt kamarai gyakorlati oktatói vizsgaelnöki pályázatra eredményes pályázatot
nyújtott be, és szerepel az MKIK által jóváhagyott Kamarai Gyakorlati Oktatói Vizsgabizottsági
Elnökök Névjegyzékén.

2.2.Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági tagaz lehet, aki
a) felsőfokú végzettséggel és legalább 120 órás tréneri képzésről kiállított tanúsítvánnyal, vagy
alacsonyabb óraszámú tréneri képzésről kiállított tanúsítvánnyal és legalább 2 éves tréneri
gyakorlattal rendelkezik,
b) büntetlen előéletű,
c) legalább 10 vezetett tréninget, coachingot igazol, vagy co-trénerkénti részvételt igazol (az
igazolást a megbízó cég(ek) állítsa(k) ki),
d) az MKIK által kiírt kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági tagi pályázatra eredményes
pályázatot nyújtott be, és szerepel az MKIK által jóváhagyott Kamarai Gyakorlati Oktatói
Vizsgabizottsági Tagok Névjegyzékén.

3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok
Pályázni megfelelő adatlap kitöltésével és kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan
beadásával lehet az alábbiak szerin.
3./A) Névjegyzéken még nem szereplő pályázó esetében benyújtandó dokumentumok:
a) Iskolai végzettség(ek)et igazoló okiratok másolata, tréneri végzettségről igazolás.
b) Cvonline-nal vagy europass-al szerkesztett, aktualizált Szakmai önéletrajz.
c) A tréneri munkát igazoló referencia levél a 2.1-es vagy 2.2-es pontnak megfelelően, attól
függően, hogy a pályázó mely szerepkörre nyújtja be a pályázatát.

 

d) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben
való közzétételéhez, valamint kezeléséhez.
e) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.
3./B) Névjegyzéken szereplő, hosszabbításra pályázó elnök, vagy tag esetében:
a) CV online-nal vagy europass-szal szerkesztett, aktualizált Szakmai önéletrajz.
b) 10 tréning alkalmat igazoló, a tréneri munkát alátámasztó referencia levél.
c) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben
való közzétételéhez, valamint kezeléséhez.
d) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

4. A pályázat benyújtása
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása
esetén kerül a pályázat elbírálásra.Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség.
A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt
mellékletek hiánytalan csatolását követőenaz illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához
legkésőbb 2022. szeptember 1. 16:00 óráiglehet benyújtani személyesen vagy postai úton.