Üdvözöljük a

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség

honlapján!

-

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2022. január 11.

Amennyiben a felhasználó – a költségvetési szervek és intézményeik kivételével – az adott felhasználási helyen jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló tevékenységet végez, nem lakossági felhasználónak minősül, és köteles víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli mentesség a közszolgáltatási szerződésében rögzítésre került. (Mellékszolgáltatási szerződés

3. pontjában, Közszolgáltatási szerződés 4. pontjában.)

A rendelkezésre álló vagy lekötött kvóta túllépése

 

A felhasználó/elkülönített vízhasználó szerződésszegést követ el, ha a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződésben lekötött kapacitást túllépi.

 

Honnan tudhatja, hogy túllépte a rendelkezésre álló kapacitást?

 

A rendelkezésre álló napi mennyiséget a közszolgáltatási/mellékszolgáltatási szerződés fent hivatkozott bekezdése tartalmazza. A ténylegesen igénybe vett mennyiség a számlán feltüntetett számlázott mennyiség és az elszámolási időszak naptári napjainak hányadosa. Amennyiben a ténylegesen igénybe vett napi mennyiség meghaladja a rendelkezésre álló napi mennyiséget, túllépés történik.

 

Mi történik, ha túllépi a rendelkezésre álló mennyiséget?

 

Túllépés esetén a Soproni Vízmű Zrt. a lekötött és a ténylegesen igénybe vett kontingens különbségére kötbért érvényesíthet. A kötbér mértékét az Üzletszabályzat 10. számú melléklete tartalmazza, amelynek alapján a kötbér mértéke 3 m3/nap eltérésig 50.000 Ft/alkalom, 3 m3/nap feletti eltérés esetén 100.000 Ft/alkalom víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízszolgáltatás).

 

Az érvényesített kötbérről a Soproni Vízmű Zrt. számviteli bizonylatot állít ki, és tértivevényes levélben megküldi a felhasználó/elkülönített vízhasználó részére. A levél mellékletként tartalmazza a többletkapacitás megváltását kezdeményező Felhasználói nyilatkozatot is.

 

A kötbér határidőig történő befizetésének elmulasztása esetén társaságunk fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, illetve amennyiben a fizetési határidő lejártát követő hónapokban igénybevett szolgáltatási mennyiség a közszolgáltatási/ mellékszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitást meghaladja, akkor a szolgáltatást időszakosan szüneteltethetjük.

 

Hogyan tudom elkerülni a kötbért?

 

Amennyiben a jövőben a további kötbér kivetését el kívánja kerülni és a többletfogyasztásnak megfelelő szolgáltatási kapacitást kíván megváltani, kérjük, az elszámolási időszak záró napját követő 60. napig jelezze ezt írásban társaságunk felé a következő nyomtatványon:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, meglévő jogosultságnál több igénybevétele esetén

 

A nyilatkozat honlapunkról is letölthető, elérési útvonal:

www.sopronivizmu.hu/ugyfelszolgalat/dokumentumok

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás címszó alatt

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, meglévő jogosultságnál több igénybevétele esetén