Üdvözöljük a

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

honlapján!

-

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

2012. szeptember 21.

Hiteles másolatban csatolandó a jelentkezési laphoz:

  1. Szakirányú szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok) (szakmunkás bizonyítvány, szakközépiskolai bizonyítvány, technikusi képesítést igazoló bizonyítvány, főiskolai/ egyetemi oklevél, stb.).

  2. Vállalkozói igazolvány (Ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás a vállalkozás meglétéről) vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

  3. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolás(ok) a munkáltató(k)tól, NAV/OEP hivatalos igazolás, illetve az Ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem fogadható be.

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben hiteles fordítással együtt kell a dokumentumokat benyújtani.

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor fogadható be, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre jelentkezés akkor fogadható be, ha a jelentkező a kamarai gyakorlati oktatói képzésre történő jelentkezést követően a képzés első napjáig a támogatott képzés és vizsga esetén az önrész összegét igazoltan befizeti az illetékes területi kamarának. Önkéntes jelentkezőnek a jelentkezést követő pozitív bírálattól számított 8 munkanapon belül kell befizetnie a képzési és vizsgadíjat.

A szakképesítést igazoló bizonyítványról készített hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is. A hitelesítés szövegét minden esetben rá kell vezetni a hitelesítendő dokumentumra. A hitelesítés elvégzéséhez a területi kamarák részére hitelesítő szöveggel ellátott pecsét használata javasolt.

Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok