Üdvözöljük a

Vállalkozást indítok! - Tanácsok vállalkozás indításához

honlapján!

-

Vállalkozást indítok! - Tanácsok vállalkozás indításához

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2021. május 13.

Vállalkozást indítok

Egy vállalkozás indításakor rengeteg kérdés merül fel, érdemes tisztában lenni a ránk váró feladatokkal és minden lépést előre átgondolni, mérlegelni.

Ennek megkönnyítéséhez összegyűjtöttük azokat a hasznos információkat, amikre szükség lehet a vállalkozóvá válás, vállalkozás alapítás és működtetés során. Elöljáróban fontos figyelembe venni, hogy egy vállalkozás beindításához egy jó ötlet mellett pénzre, szakértelemre, és bizonyos esetekben szakhatósági engedélyekre, megfelelő képesítésre is szükség lehet.

Alapvető egy átlátható üzleti terv elkészítése, illetve konzultáció olyan szakemberekkel, akik vállalkozása későbbi működésének szempontjából fontos szerepet játszhatnak majd, pl. könyvelő, hatóságok, esetleg más vállalkozó. A tervezett kiadási- bevételi oldal nagyban meg fogja határozni, hogy a vállalkozása milyen adózási formát válasszon.

 

Engedélyek, végzettség

Fontos figyelembe venni, hogy egy vállalkozás beindításához egy jó ötlet mellett pénzre, szakértelemre, és bizonyos esetekben szakhatósági engedélyekre, megfelelő képesítésre is szükség van.

Vállalkozás indításakor használja az E-TUS rendszert (https://e-tus.hu/) vagy keresse a kamarai kollégákat, hogy tisztában legyen vele, az Ön által kiválasztott tevékenység végzéséhez mikre lesz majd szüksége. Amennyiben nem találta meg a választ a kérdésére, akkor írja meg a kamreg@sopronikamara.hu e-mail címre az adószáma (amennyiben már létező vállalkozásról van szó) és egy telefonos elérhetőség feltüntetésével.

 

 

Egyéni vállalkozók tájékoztatása

A vonatkozó adójogi szabályozás szerint mindazon nagykorú, belföldi személyek lehetnek egyéni vállalkozók, akik állandó lakhellyel rendelkeznek, és nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás jogából. 

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében” (ÖVTJ), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban (Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

Egyéni vállalkozást személyesen vagy online is alapíthat. Ehhez – ha még nincs -, létre kell hozni egy „ügyfélkapus” elérhetőséget, az ún. „Webes Ügysegéd” segítségével. https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Amennyiben nincs lehetősége online regisztrációra a vállalkozása elindításához, a területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala (9400 Sopron, Fő tér 5. vagy 9400 Sopron, Állomás utca 2.) ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

Az adózással kapcsolatban több helyre is be kell jelentkezni, így a NAV-hoz, a területileg illetékes önkormányzathoz a fizetendő iparűzési adó kapcsán, valamint a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál is regisztrálni kell (díja 5000 forint/év).

 

 

Milyen tevékenységet válasszak?

Az egyéni vállalkozások tevékenységük elkezdésekor, illetve módosításakor “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke” (ÖVTJ) kódo(ka)t kell kiválasztani. A kódok besorolásáról és tartalmi összetételről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán lehet tájékozódni: https://www.ksh.hu/ovtj_menu

ÖVTJ kereső: https://www.ksh.hu/ovtj_kereso

A társas vállalkozások tevékenységének besorolására “Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere” (TEÁOR) kódok  állnak rendelkezésre. A kódok besorolásáról és tartalmi összetételről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán lehet tájékozódni: https://www.ksh.hu/teaor_menu

TEÁOR kereső: https://www.ksh.hu/teaor_kereso

A tevékenységek besorolásakor főszabályként az önbesorolás elve érvényesül. Ezt segítik a KSH oldalán elérhető részletes leírások az egyes kódokhoz, emellett fordítókulcsok, valamint a különböző keresőprogramok.

Amennyiben az adott tevékenység, termék, szolgáltatás, gazdasági szervezet pontos besorolása nem egyértelmű vagy vitatott, a KSH Információszolgálatához fordulhat állásfoglalási kérelemmel. 

 

 

Vállalkozási formák

Egyéni vállalkozást minimális induló tőkével, egyszerű elektronikus ügyintézéssel, ingyenesen is lehet indítani. Az egyéni vállalkozás egy egyszemélyes vállalkozási forma, nem rendelkezik jogi személyiséggel, de örökölhető, illetve bármikor átalakulhat más gazdasági társasággá.

Egyéni cég: nem önálló alapítás útján, hanem egyéni vállalkozásból való átalakulással jön létre.

Gazdasági társaságok: természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságok, amelyek jogokat szerezhetnek és kötelezettséget vállalhatnak, tulajdont szerezhenekt, szerződést köthetnek, pert indíthatnak és perelhetők.

Fajtái: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság

 

 

Milyen végzettségre van szükségem a vállalkozásomhoz?

Fentebb már említettük, hogy vállalkozás indítása előtt fontos tájékozódni arról, hogy az adott szakterületen való működéshez, milyen törvényi előírásoknak kell megfelelni. Egyes tevékenységek csak bejelentés kötelesek, mások viszont már engedélyhez, illetve különleges szakismerethez, végzettséghez kapcsoltak.

Vannak bejelentés köteles és engedély köteles tevékenységek.Az, hogy melyik tevékenység hova tartozik, jogszabály határozza meg.

2020. július 1. óta a területileg illetékes gazdasági kamarák személyre szabott tájékoztatása mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy új információs felület (e-TUs) létrehozásával könnyíti meg az érdeklődők számára az információgyűjtést.

Az e-TUs rendszerben tájékozódhatnak arról, hogy az adott tevékenység folytatásához szükséges-e szakképesítés. Az alábbi honlapon vagy az illetékes hatóságnál tájékozódhat az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyekről. Beszerzésük elmulasztása hatósági eljárást vonhat maga után.

 

e-TUS – Egyéni és társas vállalkozások alapítási és működtetési követelményeinek tudásbázisa 

 

Sajnos a program átmenetileg nem elérhető, ügyfélszolgálatunk azonban áll rendelkezésükre.

 

Az MKIK online vállalkozásismereti tananyaga letölthető innen:

Csatolt állományok: