Üdvözöljük a

A bírósági ítéletekkel egyenértékű döntéseket hozhatnak idéntől a békéltető testületek

honlapján!

-

A bírósági ítéletekkel egyenértékű döntéseket hozhatnak idéntől a békéltető testületek

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2024. január 16.

Január 1-jétől a békéltető testületek kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak azokban az esetekben, ha a fogyasztó kérelme megalapozott, és az érvényesíteni kívánt igény nem haladja meg a 200 ezer forintot. A jogszabályváltozás nyomán a vállalkozások várhatóan igyekeznek majd saját hatáskörükben rendezni vitás ügyeiket a fogyasztókkal. 

Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XX. törvény számos ponton módosította a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (Fgytv.), így az újévtől fontos változások léptek érvénybe, többek között a békéltető testületek illetékessége és a meghallgatások digitalizációja terén.

 

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2024. január 1-jétől 200 ezer forint értékhatár alatt kötelező érvényű, a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntéseket hozhatnak a békéltető testületek – amennyiben a fogyasztó kérelme megalapozott – akkor is, ha az adott vállalkozások nem tettek alávetési nyilatkozatot. A békéltető testületi határozat ellen nincs fellebbezési lehetőség, viszont a Bíróságtól kérhető annak hatályon kívül helyezése.

 

A törvénymódosítás nyomán a fogyasztó és a vállalkozás közti jogvita békés kimenetelét szorgalmazó meghallgatásokon a békéltető testület tagja egyedül jár el online meghallgatások keretében – ez a felek számára idő-, energia- és költségtakarékosabb megoldást jelent. A fogyasztó kérésére azonban a békéltető testület személyes meghallgatást tart, ebben az esetben a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

További fontos változás, hogy idén már régiós szinten működnek tovább az alternatív vitarendezési fórumok. A fogyasztók kérhetnek személyes meghallgatást a nem régióközpont vármegyeszékhelyeken, valamint a vármegyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városokban is – ezáltal a korábbi 20 helyett már 27 helyen kerülhet sor békéltető testületi meghallgatásra.