Üdvözöljük a

Tájékoztató a mesterképzésről

honlapján!

-

Tájékoztató a mesterképzésről

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2021. május 5.

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.  A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet hivatott képviselni.
A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

 

Mestervizsgát azon szakmákban lehet tenni, amelyekben rendeletben megjelent a mestervizsga szint és követelmény.

 

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap mellékleteként a kamara munkatársa által hitelesített bizonyítványmásolatot, valamint az adott szakmában előírt szakirányú szakmai gyakorlat igazolásait is csatolni kell.           

 

Tanfolyam- és vizsgadíj összesen: bruttó 504.000 forint

Vizsgadíj: bruttó 140.000 forint

A mesterképzés elvégezhető állami támogatással. A támogatás bruttó 300.000 forint. Ebben az esetben a jelentkezőnek egy bruttó 204.000 forintos önrészt kell befizetnie. A támogatás összegének odaítéléséről a területi kamara dönt. 

 

Amennyiben a jelentkező rendelkezik 2020. évnél nem régebben kiállított Kamarai Gyakorlati Oktatói tanúsítvánnyal, a jelölt teljeskörűen mentesül a mesterképzésre felkészítés és a mestervizsga pedagógiai- módszertani részének teljesítése alól.

Felmentés esetén a tanfolyam- és vizsgadíj: bruttó 446.000 forint. A mesterképzés ezen formában is elvégezhető állami támogatással. A támogatás összege bruttó 242.000 forint. A jelentkezőnek egy bruttó 204.000 forintos önrészt kell befizetnie. A támogatás összegének odaítéléséről a területi kamara dönt.

 

Állami támogatás esetén a teljes képzésről való hiányzás maximális mértéke 20%.

 

A támogatás további feltételeiről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.

 

A részletekről valamint az adott évre tervezett mestertanfolyamokról és vizsgákról a 99/523-570, 70/489-10-46 telefonszámon vagy a mesterkepzes@sopronikamara.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Személyesen: 9400 Sopron, Deák tér 14.

 

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. Törvény 2. A és B§-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000723  (nyilv. tart. vétel időpontja: 2021.02.16)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000105  (megszerzésének időpontja: 2021.04.23)

Közreműködői szerződésszám: NFA-KA-KIM-6/2023/TK/18

 

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatainkat a minőségirányítási rendszerünkben szabályozott módon működtetjük.

Észrevételeikkel, javaslataikkal az SVKIK ügyfélszolgálati idejében (H-CS: 8.00-15.00, P: 8.00-12.00-ig) a megbízott munkatársakhoz, valamint a felnőttképzési szakmai vezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetőségek:  Kováts Árpád 06/99/523-580 titkarsag@sopronikamara.hu

Mihályi Melinda 06/70/489-1046 mesterkepzes@sopronikamara.hu

 

 

 

 

 

A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 

Hiteles másolatban csatolandó a jelentkezési laphoz:

 

- Szakirányú szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok) (szakmunkás bizonyítvány, szakközépiskolai bizonyítvány, technikusi képesítést igazoló bizonyítvány, főiskolai/ egyetemi oklevél stb.).

 - Vállalkozói igazolvány (Ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás a vállalkozás meglétéről) vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy alkalmazotti státuszról

- A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolás(ok) a munkáltató(k)tól, NAV/OEP hivatalos igazolás, illetve az Ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

 

A szakképesítést igazoló bizonyítványról készített hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is. A hitelesítés szövegét minden esetben rá kell vezetni a hitelesítendő dokumentumra. A hitelesítés elvégzéséhez a területi kamarák részére hitelesítő szöveggel ellátott pecsét használata javasolt. A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem fogadható be. Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben hiteles fordítással együtt (OFFI) kell a dokumentumokat benyújtani. Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor fogadható be, ha a Pest Vármegyei Kormányhivatal eljárása alapján kiállított igazolással ellátott dokumentum kerül benyújtásra.