Üdvözöljük a

Tájékoztató a mesterképzésről

honlapján!

-

Tájékoztató a mesterképzésről

Szerző: Név admin24@uzletahalon.hu | 2021. május 5.

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.  A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet hivatott képviselni.
A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

 

Mestervizsgát azon szakmákban lehet tenni, amelyekben rendeletben megjelent a mestervizsga szint és követelmény.

 

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap mellékleteként a kamara munkatársa által hitelesített bizonyítványmásolatot, valamint a szakirányú szakmai gyakorlat igazolásait is csatolni kell.

 

Tanfolyam- és vizsgadíj: 504.000 Ft

A mesterképzés elvégezhető állami támogatással (a jelentkezőnek egy 84.000 Ft-os önrészt kell befizetnie), melynek odaítéléséről a területi kamara dönt.

 

A részletekről valamint az idei évre tervezett mestertanfolyamokról és vizsgákról a 99/523-570, 70/489-10-46 telefonszámon vagy a mesterkepzes@sopronikamara.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Személyesen: 9400 Sopron, Deák tér 14.

 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. Törvény 2. A és B§-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000723 (nyilv. tart. vétel időpontja: 2021.02.16)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000105 (megszerzésének időpontja: 2021.04.23)

 

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatainkat a minőségirányítási rendszerünkben szabályozott módon működtetjük.

Észrevételeikkel, javaslataikkal az SVKIK ügyfélszolgálati idejében (H-CS: 8.00-15.00, P: 8.00-12.00-ig) a megbízott munkatársakhoz, valamint a felnőttképzési szakmai vezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetőségek: Kováts Árpád 06/99/523-580 titkarsag@sopronikamara.hu

Mihályi Melinda 06/70/489-1046 mesterkepzes@sopronikamara.hu

 

 

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok

 

 

Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai képesítés igazolása.

 

- Szakmunkás-bizonyítvány / szakmai képesítést igazoló bizonyítvány,

 

- adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus / mérnöki vizsgabizonyítvány / oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai,

 

- adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsgarészek letételéről szóló igazolás.

 

Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakirányú szakmai gyakorlat igazolása 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással / TB igazolással / ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási jogviszony igazolással,

egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal/nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással,

társas vállalkozás esetén cégkivonattal.

 

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

 

Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által az eredeti dokumentumról készített – aláírással és kamarai bélyegzővel ellátott – fénymásolat is.

 

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor befogadható, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

 

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell csatolni a dokumentumról.