Üdvözöljük a

Képzési tájékoztató

honlapján!

-

Képzési tájékoztató

2021. május 4.

Ajánljuk azon gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereknek/szakoktatóknak, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

 

A képzés célja a magas szintű, a mai kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő ismeretek elsajátítása, amely ismereteket az oktatók a mindennapi munka során hasznosítani tudnak. Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivételek:

- Mestercím

- Szakirányú felsőfokú végzettség + 2 év szakmai gyakorlat

- Bármilyen felsőfokú végzettség + 5 év szakmai gyakorlat

- 60. életévét betöltötte

 

Képzési idő: 50 óra, mely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet (3 nap) és 25 óra tréning (3 nap). A teljes képzésről való hiányzás maximális mértéke 8 óra.

Az elméleti képzést egy online vizsga zárja. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja. Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

 

Jelentkezés feltétele: jelentkezési lap, szakirányú szakmai végzettség (bizonyítvány) és legalább 5 éves szakmai gyakorlatban eltöltött idő a szakképzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésétől számítva.

 

Képzési és vizsgadíj: 90.000 Ft+ÁFA

A kamarai gyakorlati oktatói képzés elvégezhető állami támogatással (a jelentkezőnek egy 20%-os (18.000 Ft+ÁFA) önrészt kell befizetnie), melynek odaítéléséről a területi kamara dönt.

 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. Törvény 2. A és B§-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000723 (nyilv. tart. vétel időpontja: 2021.02.16)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000105 (megszerzésének időpontja: 2021.04.23)

 

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatainkat a minőségirányítási rendszerünkben szabályozott módon működtetjük.

Észrevételeikkel, javaslataikkal az SVKIK ügyfélszolgálati idejében (H-CS: 8.00-15.00, P: 8.00-12.00-ig) a megbízott munkatársakhoz, valamint a felnőttképzési szakmai vezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetőségek: Kováts Árpád 06/99/523-580 titkarsag@sopronikamara.hu

Mihályi Melinda 06/70/489-1046 mesterkepzes@sopronikamara.hu

 

 

 

 

 

 

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok

 

 

Az adott szakmában szakmai képesítés igazolása.

 

- Szakmunkás-bizonyítvány / szakmai képesítést igazoló bizonyítvány,

 

Az adott szakmában szakirányú szakmai gyakorlat igazolása 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással / TB igazolással / ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási jogviszony igazolással,

egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal/nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással,

társas vállalkozás esetén cégkivonattal.

 

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

 

Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által az eredeti dokumentumról készített – aláírással és kamarai bélyegzővel ellátott – fénymásolat is.

 

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor befogadható, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

 

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell csatolni a dokumentumról.