Üdvözöljük a

Képzési tájékoztató

honlapján!

-

Képzési tájékoztató

2021. május 4.

KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓ KÉPZÉS

 

Ajánljuk azon gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereknek/szakoktatóknak, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

A képzés célja a magas szintű, a mai kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő ismeretek elsajátítása, amely ismereteket az oktatók a mindennapi munka során hasznosítani tudnak. Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivételek:

    - Mestercím

    - Szakirányú felsőfokú végzettség + 2 év szakmai gyakorlat

    - Bármilyen felsőfokú végzettség + 5 év szakmai gyakorlat

    - 60. életévét betöltötte

 

Képzési idő: 50 óra, mely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet (3 nap) és 25 óra tréning (3 nap). A teljes képzésről való hiányzás maximális mértéke 16%, azaz 8 óra.

Az elméleti képzést egy online vizsga zárja. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja. Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

 

Jelentkezés feltétele: jelentkezési lap, szakirányú szakmai végzettség (bizonyítvány) és legalább 5 éves szakmai gyakorlatban eltöltött idő a szakképzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésétől számítva.

 

Képzési és vizsgadíj:  bruttó 114.300 Ft.

A kamarai gyakorlati oktató képzés elvégezhető állami támogatással. Támogatás összege: bruttó 91.440 Ft.  A jelentkezőnek egy bruttó 22.860 Ft önrészt kell befizetnie. 

A támogatás összegének odaítéléséről a területi kamara dönt. 

Közreműködői szerződésszám: NFA-KA-KIM-6/2023/TK/18

 

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. Törvény 2. A és B§-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000723  (nyilv. tart. vétel időpontja: 2021.02.16)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000105  (megszerzésének időpontja: 2021.04.23)

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatainkat a minőségirányítási rendszerünkben szabályozott módon működtetjük.

Észrevételeikkel, javaslataikkal az SVKIK ügyfélszolgálati idejében (H-CS: 8.00-15.00, P: 8.00-12.00-ig) a megbízott munkatársakhoz, valamint a felnőttképzési szakmai vezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetőségek:  Kováts Árpád 06/99/523-580 titkarsag@sopronikamara.hu

Mihályi Melinda 06/70/489-1046 mesterkepzes@sopronikamara.hu

 

 

 

 

 

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok

 

 

1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.

2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.

3. Vállalkozás létéről, működéséről, 30 napnál nem régebbi, ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás, EVNY-ból, vagy NAV rendszerből kinyomtatott dokumentum, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

4. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolások a munkaadótól, vagy NAV hivatalos igazolás, vagy az ügyfélkapu rendszerből lehívható OEP munkaviszonyt igazoló igazolás. Amennyiben a fenti igazolással nincs meg az előírt szakirányú szakmai gyakorlati idő, az esetben a fenti dokumentum kiegészítésére 30 napnál régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy kilépést igazoló dokumentum is elfogadható korábbi munkáltatótól.

5. Nem aktív keresőképes (GYED, GYES, munkanélküli) jelentkező esetén 30 napnál régebben kiállított igazolások is elfogadhatóak. A jelentkezőnek eredeti nyilatkozatot kell benyújtania a Szabályzat 5. § (2) bekezdése szerint.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem befogadható.

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell kérni a jelölttől.