Üdvözöljük a

Tájékoztató a 2006. év tevékenységéről

honlapján!

-

Tájékoztató a 2006. év tevékenységéről

Szerző: Dr. Darázs Andor| | 2007. február 27.

A Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Győr-Moson-Sopron megyei Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület 2006. évi tevékenysége az országos átlag feletti ügyszámot ért el. Budapest és pest megye után a bejelentések és ügyek számát tekintve a harmadik helyen áll.

 

A testülethez az elmúlt évben 190 írásos – a tárgyévben határozattal lezárt – és 390 db egyéb, így összesen 580 bejelentés érkezett. Az ügyek körülbelül 15 %-a soproni, vagy Sopron környéki vállalkozást, illetve panaszost érintett.

Az írásban bejelentett és határozattal lezárt ügyek közül 10 esetben Sopronban került végrehajtásra a meghallgatás.

Kedvező lépés volt az érdeklődés miatt a Békéltető Testület 3 fős soproni csoportjának létrehozása is. Az év során telefonon mintegy 25-30 esetben, ügyfélfogadás keretén belül körülbelül 20 esetben adtam felvilágosítást és ezáltal segítettem a panaszosok ügyeinek rendezését. A megkeresések egy része a panaszos és a bepanaszolt vállalkozás között ezt követően megoldódott, néhány esetben azonban békéltető eljárás során hozott határozattal zárult.

A 10 Sopronban tárgyalt ügyben: 4 esetben egyezség, 4 esetben ajánlás, 1 esetben kötelezés és szintén 1 esetben megszüntető határozat született.

A beérkezett panaszok többsége az építőiparral (ezen belül főleg a burkolási, illetve a víz- fűtés- gáz vezeték kiépítés és felújítással, ablakcsere kivitelezéssel, ablakok minőségével),  egy része bútor készítés-szereléssel, illetve egy része lábbeli minőséggel,. 1 esetben pedig személygépkocsi garanciális javításával volt kapcsolatos

Elmondható, hogy a gazdálkodó szervezetek többsége komolyan veszi a békéltető testület eljárását, bár nem tesz alávetési nyilatkozatot – amely a kötelezőerejű határozat hozatalának lehetőségét kizárja -, azonban az eljárásban többnyire képviselőik megjelennek a meghallgatáson vagy a cég, illetve a vállalkozó írásban fejti ki véleményét. Alávetési nyilatkozat hiányában az eljáró tanács egyezség határozatot – amennyiben a felek megegyeznek -, vagy ajánlást hoz. Ez utóbbi nem kötelezi ugyan a gazdálkodó szervezetet, de tapasztalataink szerint a vállalkozók általában ezeket is végrehajtják, orvosolják a panaszos kérelmét. Amennyiben a panasz megalapozatlan, vagyis a vállalkozónak van igaza, az eljárás megszüntetésre kerül.

A testület továbbra is alapvető feladatának tartja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a békéltető testületi eljárás lehetőségére, erre az alternatív vitarendezési fórumra.