Üdvözöljük a

Kedvezően változnak a gyakorlati képzés megvalósításához kapcsolódó elszámolható összegek.

honlapján!

-

Kedvezően változnak a gyakorlati képzés megvalósításához kapcsolódó elszámolható összegek.

2017. augusztus 10.

2017. június 26-án a 2017. évi 98. Magyar Közlönyben megjelent, és 2017. június 29-től hatályos a 2017. évi LXXXVI. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

Ezen jogszabály 8. §-a kimondja, hogy a Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. §(1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.”

I.             TANULÓSZERZŐDÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT GYAKORLATI KÉPZÉS ESETÉN

1)            Alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év, amely az oktatott szakképesítés súlyszorzójával szorozva érvényesíthető. Csatolt mellékletben megtalálja az aktualizált összegeket.

2)                  Beruházási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összegének a szorzata

a)            1–10 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 38%-a (182.400 Ft/tanuló/év)

b)           11–50 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 18%-a (86.400 Ft/tanuló/év)

c)            50 főnél többet foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 9%-a (43.200 Ft/tanuló/év)

3)                  Oktatói kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente, tanulónként az alapnormatíva 21%-a: 100.800 Ft/tanuló/év; 8.400 Ft/tanuló/hó.

4)                 Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente, tanulónként az alapnormatíva 25%-a: 120.000 Ft/9. évf. tanuló/év; 10.000 Ft/9. évf. tanuló/hó.

 

II.            EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT GYAKORLATI KÉPZÉS ESETÉN

Az együttműködési megállapodással érintett szakiskolai tanuló és/vagy szakközépiskolai és/vagy szakgimnáziumi ágazati tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani, ennek megfelelően 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 3.692 Ft/tanuló/nap (= 480.000 Ft /130).

Az emelt összegű normatívákat először 2017. június 29-ét követően (2017. június hónap tekintetében) lehet érvényesíteni a havi előlegbevallásokban. 

A 2017. év 1-5. hónapra vonatkozó előlegbevallását illetően majd az éves bevallásban lehet korrigálni az alap- és kiegészítő csökkentő tétel összegét.

A Nemzetgazdasági Minisztériummal történt kamarai egyeztetés alapján, az önrevízió ebben az esetben nem értelmezhető, mert az 1-5. hónapra vonatkozó bevallások az akkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően készültek el, ezért eleve nem volt még olyan szabályozás (normatíva mérték), amelyhez képest korrekcióra lenne szükség.

 

Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok